วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ สจ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค.2554

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
(จังหวัดราชบุรีเป็นเขตเลือกตั้ง) - เลือกได้ 1 คน
 • หมายเลข 2 นายวันชัย  ธีระสัตยกุล จำนวน 151,746 คะแนน อันดับ 1
 • หมายเลข 3 นายกล้าหาญ  เจริญธรรม จำนวน 55,927 คะแนน อันดับ 2
 • หมายเลข 1 นายสมบัติ  ปานสุวรรณ จำนวน 19,355 คะแนน อันดับ 3
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 614,031 คน (เดิมเคยประกาศไว้ 635,691 คน)
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 261,652 คน คิดเป็นร้อยละ 42.61
 • บัตรดี 227,028 ใบ คิดเป็นร้อยละ 86.77
 • บัตรเสีย 11,568 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.42
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 23,056 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 8.81

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 5  อ.บ้านโป่ง
(ตำบลที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ต.เขาขลุง, ต.หนองปลาหมอ,ต.บ้านม่วง และ ต.นครชุมน์)
เลือกได้ 1 คน
 • หมายเลข 4 นายพรศักดิ์   รุจิรัตน์  จำนวน 4,836 คะแนน อันดับ 1
 • หมายเลข 1 นายสุรชัย  นพรัตน์นิติพงศ์ จำนวน 2,330 คะแนน อันดับ 2
 • หมายเลข 3 นายอนุชิต  เมติเจียม จำนวน 1,080 คะแนน อันดับ 3
 • หมายเลข 2 นายธนภูมิ  ทับยุทธพงศ์ (ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 22,609 คน (เดิมเคยประกาศไว้ 22,393 คน)
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 11,594 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28
 • บัตรดี 8,246 ใบ คิดเป็นร้อยละ 71.12
 • บัตรเสีย 2,517 ใบ คิดเป็นร้อยละ 21.71
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 831 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.17 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 1 อ.ดำเนินสะดวก
(ตำบลที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ต.บ้านไร่, ต.แพงพวย, ต.สี่หมื่น และเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
เลือกได้ 1 คน
 • หมายเลข 3 นายประภาส  ศรีคง จำนวน 6,940 คะแนน อันดับ 1
 • หมายเลข 2 นายธวัชชัย  จตุรนต์รัศมี จำนวน 4,574 คะแนน  อันดับ 2
 • หมายเลข 4 นายสยาม  นิลวัฒน์ จำนวน 1,236 คะแนน อันดับ 3
 • หมายเลข 1 น.ส.สุชาดา   เกิดสนอง  (ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
 • หมายเลข 5 น.ส.เจตนิพัฐ  ภัสตราภรณ์  (ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 23,355 คน (เดิมเคยประกาศไว้ 24,280 คน)
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 14,107 คน คิดเป็นร้อยละ 60.40
 • บัตรดี 12,750 ใบ คิดเป็นร้อยละ 90.38
 • บัตรเสีย 799 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.66
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 558 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.96 

******************************************
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 4 แยกรายตำบล ( 3 ก.ค.2554)

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต  จ.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2554
(อย่างเป็นทางการ)

(คลิกชมประมวลข่าวและคลิบวีดีโอข่าวการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี 2554)

เขตเลือกตั้งที่ 4
พื้นที่ อ.บ้านโป่ง
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร จำนวน 35,511 คะแนน (1)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 30,195 คะแนน (2)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 29,344 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 253 คะแนน (4)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 129 คะแนน (5)
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน  จำนวน 3,688 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.49
 • บัตรเสีย  5,619 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.32 
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  128,321 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์  105,635 คน คิดเป็นร้อยละ 82.32

แยกคะแนนรายตำบล

ต.บ้านโป่ง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 2,247 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 22 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 4,177 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 2,738 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 19 คะแนน (5)
ต.ปากแรต
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 2,347 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 13 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 2,683 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 2,292 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 8 คะแนน (5)
ต.หนองอ้อ
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 3,040 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 14 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 3,164 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 2,790 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 13 คะแนน (5)
ต.หนองกบ
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 2,053 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 8 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 1,816 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 2,325 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 4 คะแนน (5)
ต.ดอนกระเบื้อง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 379 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 5 คะแนน (5)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 1,091 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 876 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 6 คะแนน (4)
ต.สวนกล้วย
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 2,180 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 8 คะแนน (5)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 2,525 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 2,286 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 9 คะแนน (4)
ต.นครชุมน์
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 1,285 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 11 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 1,114 คะแนน (2)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 1,109 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 7 คะแนน (5)
ต.บ้านม่วง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 968 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 69 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 467 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 641 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 1 คะแนน (5)
ต.คุ้งพยอม
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 1,471 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 32 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 1,245 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 1,318 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 7 คะแนน (5)
ต.หนองปลาหมอ
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 1,619 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 8 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 1,166 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 1,696 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 8 คะแนน (4)
ต.เขาขลุง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 3,039 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 9 คะแนน (5)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 1,212 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 3,212 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 12 คะแนน (4)
ต.ลาดบัวขาว
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 1,112 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 10 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 1,101 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 1,376 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 3 คะแนน (5)
ต.เบิกไพร
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 2,653 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 24 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 2,985 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 2,593 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 13 คะแนน (5)
ต.กรับใหญ่
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 2,367 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 4 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 2,598 คะแนน (2)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 2,975 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 3 คะแนน (5)
ต.ท่าผา
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 1,961 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 9 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 2,140 คะแนน (2)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 6,950 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 9 คะแนน (4)
เลือกตั้งล่วงหน้า (ในเขต)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 186 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 2 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 206 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 168 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 2 คะแนน (4)
เลือกตั้งล่วงหน้า (นอกเขต/นอกราชอาณาจักร)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายวสันต์  เที่ยงตรง จำนวน 437 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายอุทัย  ทาจันทร์ จำนวน 5 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  นายยศศักดิ์  ชีววิญญู จำนวน 505 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน 166 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐพล สุธาพจน์ จำนวน 5 คะแนน (4)

*********************************************
อ่านเพิ่มเติม
อ่านต่อ >>

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แยกตามเขตการปกครองท้องถิ่น ( 3 ก.ค.2554)

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต  จ.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2554
(อย่างเป็นทางการ)

(คลิกชมประมวลข่าวและคลิบวีดีโอข่าวการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี 2554)

เขตเลือกตั้งที่ 3 
พื้นที่ อ.โพธาราม (ยกเว้น ต.บ้านฆ้อง,ต.บ้านสิงห์,ต.ดอนทราย) อ.จอมบึง
(ดูรายละเอียดประวัติผู้สมัคร)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 32,702 คะแนน (1)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 31,531 คะแนน (2)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 30,663 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 252 คะแนน (4)
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน  -ยังไม่มีข้อมูล-
 • บัตรเสีย  จำนวน 6,841 บัตร คิดเป็นร้อยละ 6.45
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  125,643 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์  105,989 คน คิดเป็นร้อยละ 84.36

แยกตามเขตการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลเมืองโพธาราม
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,851 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 11 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,915 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,568 คะแนน (3)
เทศบาลตำบลหนองโพ
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 695 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 10 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 898 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 760 คะแนน (2)
เทศบาลตำบลบ้านเลือก
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,912 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 26 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 2,029 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,753 คะแนน (3)
เทศบาลตำบลเขาขวาง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,476 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 11 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 892 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,802 คะแนน (1)
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,048 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 8 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 920 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,159 คะแนน (1)
อบต.หนองโพ
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 384 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 5 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 508 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 752 คะแนน (1)
อบต.ดอนกระเบื้อง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 607 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 6 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,145 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 623 คะแนน (2)
อบต.ท่าชุมพล
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 2,090 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 12 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 779 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,148 คะแนน (2)
อบต.ชำแระ
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,275 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 4 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 834 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,391 คะแนน (1)
อบต.คลองตาคต
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 2,092 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 14 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,810 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 2,546 คะแนน (1)
อบต.ธรรมเสน
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,380 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 8 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,216 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,051 คะแนน (3)
อบต.เขาชะงุ้ม
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,800 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 7 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,770 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,624 คะแนน (3)
อบต.หนองกวาง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 798 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 2 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 513 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 954 คะแนน (1)
อบต.สร้อยฟ้า
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 697 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 6 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 452 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 861 คะแนน (1)
อบต.บางโตนด
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,052 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 7 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 410 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,504 คะแนน (1)
อบต.เตาปูน
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,180 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 8 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,327 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 859 คะแนน (3)
อบต.คลองข่อย
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,071 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 11 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 524 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,216 คะแนน (1)
อบต.จอมบึง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,645 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 15คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,529 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,653 คะแนน (1)
อบต.ปากช่อง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,314 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 10 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,947 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,799 คะแนน (2)
อบต.เบิกไพร
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 937 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 8 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,266 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 775 คะแนน (3)
อบต.ด่านทับตะโก
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,443 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 7 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 2,020 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,766 คะแนน (2)
อบต.แก้มอ้น
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,400 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 12 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ .ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 2,031 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 1,404 คะแนน (2)
อบต.รางบัว
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 1,456 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 12 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 1,419 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 2,226 คะแนน (1)
อบต.ด่านทับตะโก
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 359 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 3 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 585 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 354 คะแนน (3)
เทศบาลตำบลจอมบึง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 724 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 12 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 950 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 994 คะแนน (1)
เลือกตั้งล่วงหน้า (ในเขต)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 228 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 4 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 194 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 49 คะแนน (3)
เลือกตั้งล่วงหน้า (นอกเขต/นอกราชอาณาจักร)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายสายัณห์  จังพานิช  จำนวน 587 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายวิเชษฐ์  อินทชยาคม จำนวน 13 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ จำนวน 729 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน 111 คะแนน (3)

************************************
อ่านเพิ่มเติม
อ่านต่อ >>