วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 2 แยกรายอำเภอ ( 3 ก.ค.2554)

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต  จ.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2554
(อย่างเป็นทางการ)

(คลิกชมประมวลข่าวและคลิบวีดีโอข่าวการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี 2554)

เขตเลือกตั้งที่ 2
พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี (เฉพาะ ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่, ต.อ่างทอง), อ.ปากท่อ,อ.สวนผึ้ง, อ.วัดเพลง และ อ.บ้านคา
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา จำนวน 35,288 คะแนน (1)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย  นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ จำนวน 31,559 คะแนน (2)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นายสามารถ  พิริยปัญญาพร จำนวน 22,950 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายธีรพงษ์   ชิ้นสกุล จำนวน 331 คะแนน (4)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายสรรค์ชัย  นิติกาญจนา จำนวน 286 คะแนน (5) 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน  จำนวน 2,920 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.94
 • บัตรเสีย  จำนวน 6,034 บัตร คิดเป็นร้อยละ 6.08
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  118,960 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์  99,377 คน คิดเป็นร้อยละ 83.54

แยกรายอำเภอ
อ.เมืองราชบุรี (ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่, ต.ดอนแร่, ต.อ่างทอง)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย  นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ จำนวน 5,902 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายธีรพงษ์   ชิ้นสกุล จำนวน 40 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นายสามารถ  พิริยปัญญาพร จำนวน 4,081 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา จำนวน 5,592 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายสรรค์ชัย  นิติกาญจนา จำนวน 24 คะแนน (5)
อ.วัดเพลง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย  นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ จำนวน 2,226 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายธีรพงษ์   ชิ้นสกุล จำนวน 46 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นายสามารถ  พิริยปัญญาพร จำนวน 1,976 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา จำนวน 2,888 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายสรรค์ชัย  นิติกาญจนา จำนวน 21 คะแนน (5)
อ.ปากท่อ
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย  นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ จำนวน 10,604 คะแนน (3)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายธีรพงษ์   ชิ้นสกุล จำนวน 162 คะแนน (5)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นายสามารถ  พิริยปัญญาพร จำนวน 10,731 คะแนน (2)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา จำนวน 15,345 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายสรรค์ชัย  นิติกาญจนา จำนวน 163 คะแนน (4)
อ.สวนผึ้ง
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย  นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ จำนวน 7,267 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายธีรพงษ์   ชิ้นสกุล จำนวน 41 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นายสามารถ  พิริยปัญญาพร จำนวน 3,241 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา จำนวน 5,747 คะแนน (2)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายสรรค์ชัย  นิติกาญจนา จำนวน 39 คะแนน (5)
อ.บ้านคา
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย  นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ จำนวน 4,673 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายธีรพงษ์   ชิ้นสกุล จำนวน 19 คะแนน (5)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นายสามารถ  พิริยปัญญาพร จำนวน 2,098 คะแนน (3)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา จำนวน 5,358 คะแนน (1)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายสรรค์ชัย  นิติกาญจนา จำนวน 27 คะแนน (4)
เลือกตั้งล่วงหน้า (ในเขต)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย  นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ จำนวน 187 คะแนน (1)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายธีรพงษ์   ชิ้นสกุล จำนวน 2 คะแนน (5)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นายสามารถ  พิริยปัญญาพร จำนวน 117 คะแนน (2)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา จำนวน 98 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายสรรค์ชัย  นิติกาญจนา จำนวน 4 คะแนน (4)
เลือกตั้งล่วงหน้า (นอกเขต/นอกราชอาณาจักร)
 • หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย  นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ จำนวน 700 คะแนน (2)
 • หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายธีรพงษ์   ชิ้นสกุล จำนวน 21 คะแนน (4)
 • หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นายสามารถ  พิริยปัญญาพร จำนวน 706 คะแนน (1)
 • หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา จำนวน 260 คะแนน (3)
 • หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา นายสรรค์ชัย  นิติกาญจนา จำนวน 8 คะแนน (5)

********************************************
อ่านเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น