วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ สจ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค.2554

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
(จังหวัดราชบุรีเป็นเขตเลือกตั้ง) - เลือกได้ 1 คน
 • หมายเลข 2 นายวันชัย  ธีระสัตยกุล จำนวน 151,746 คะแนน อันดับ 1
 • หมายเลข 3 นายกล้าหาญ  เจริญธรรม จำนวน 55,927 คะแนน อันดับ 2
 • หมายเลข 1 นายสมบัติ  ปานสุวรรณ จำนวน 19,355 คะแนน อันดับ 3
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 614,031 คน (เดิมเคยประกาศไว้ 635,691 คน)
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 261,652 คน คิดเป็นร้อยละ 42.61
 • บัตรดี 227,028 ใบ คิดเป็นร้อยละ 86.77
 • บัตรเสีย 11,568 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.42
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 23,056 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 8.81

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 5  อ.บ้านโป่ง
(ตำบลที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ต.เขาขลุง, ต.หนองปลาหมอ,ต.บ้านม่วง และ ต.นครชุมน์)
เลือกได้ 1 คน
 • หมายเลข 4 นายพรศักดิ์   รุจิรัตน์  จำนวน 4,836 คะแนน อันดับ 1
 • หมายเลข 1 นายสุรชัย  นพรัตน์นิติพงศ์ จำนวน 2,330 คะแนน อันดับ 2
 • หมายเลข 3 นายอนุชิต  เมติเจียม จำนวน 1,080 คะแนน อันดับ 3
 • หมายเลข 2 นายธนภูมิ  ทับยุทธพงศ์ (ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 22,609 คน (เดิมเคยประกาศไว้ 22,393 คน)
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 11,594 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28
 • บัตรดี 8,246 ใบ คิดเป็นร้อยละ 71.12
 • บัตรเสีย 2,517 ใบ คิดเป็นร้อยละ 21.71
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 831 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.17 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 1 อ.ดำเนินสะดวก
(ตำบลที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ต.บ้านไร่, ต.แพงพวย, ต.สี่หมื่น และเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
เลือกได้ 1 คน
 • หมายเลข 3 นายประภาส  ศรีคง จำนวน 6,940 คะแนน อันดับ 1
 • หมายเลข 2 นายธวัชชัย  จตุรนต์รัศมี จำนวน 4,574 คะแนน  อันดับ 2
 • หมายเลข 4 นายสยาม  นิลวัฒน์ จำนวน 1,236 คะแนน อันดับ 3
 • หมายเลข 1 น.ส.สุชาดา   เกิดสนอง  (ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
 • หมายเลข 5 น.ส.เจตนิพัฐ  ภัสตราภรณ์  (ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 23,355 คน (เดิมเคยประกาศไว้ 24,280 คน)
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 14,107 คน คิดเป็นร้อยละ 60.40
 • บัตรดี 12,750 ใบ คิดเป็นร้อยละ 90.38
 • บัตรเสีย 799 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.66
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 558 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.96 

******************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น