วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี 2557

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

(ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ รวบรวมจากเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ไม่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ จนกว่าจะมีการประกาศผลจาก กกต. อย่างเป็นทางการ)


เขตเลือกตั้งที่ 1
พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี (ยกเว้น ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่,ต.อ่างทอง)
หมายเลข 1 พรรคชาติพัฒนา นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเเสริฐ จำนวน xx,xxx คะแนน (คาดว่าจะชนะ)
หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย นายมานิต นพอมรบดี จำนวน xx,xxx คะแนน

บัตรดี 41,967 ใบ คิดเป็นร้อยละ  65.12
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 15,290 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.73
บัตรเสีย จำนวน 7,189  บัตร คิดเป็นร้อยละ 11.16

จำนวนประชากร 170,622 คน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 130,672 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 64,446 คน คิดเป็นร้อยละ 49.32

เขตเลือกตั้งที่ 2
พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี (เฉพาะ ต.น้ำพุ, ต.ห้วยไผ่,ต.ดอนแร่, ต.อ่างทอง), อ.ปากท่อ,อ.สวนผึ้ง, อ.วัดเพลง และ อ.บ้านคา


หมายเลข 1 พรรคชาติพัฒนา นายกฤษณะ  พลอยชุม จำนวน xx,xxx คะแนน
หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย  นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา จำนวน xx,xxx คะแนน (คาดว่าจะชนะ)
บัตรดี 23,712 ใบ คิดเป็นร้อยละ 50.93
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 14,840 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 31.87
บัตรเสีย จำนวน 8,010 บัตร คิดเป็นร้อยละ 17.20

จำนวนประชากร 168,851 คน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 122,624 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 46,562 คน คิดเป็นร้อยละ 37.97

เขตเลือกตั้งที่ 3
พื้นที่ อ.โพธาราม (ยกเว้น ต.บ้านฆ้อง,ต.บ้านสิงห์,ต.ดอนทราย) อ.จอมบึงหมายเลข 1 พรรคชาติพัฒนา นายชัยทิพย์  กมลพันธ์ทิพย์  จำนวน xx,xxx คะแนน 
(คาดว่าจะชนะ)
หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย นางปารีณา ไกรคุปต์ จำนวน xx,xxx คะแนน
บัตรดี 66,368 ใบ คิดเป็นร้อยละ 76.13
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 13,217 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15.16
บัตรเสีย จำนวน 7,597 บัตร คิดเป็นร้อยละ 8.71


จำนวนประชากร 168,821 คน

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 129,333 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 87,182 คน คิดเป็นร้อยละ 67.41

เขตเลือกตั้งที่ 4
พื้นที่ อ.บ้านโป่ง

หมายเลข 6 พรรคภูมิใจไทย นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา จำนวน xx,xxx คะแนน
หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร จำนวน xx,xxx คะแนน 
(คาดว่าจะชนะ)
บัตรดี 25,181 ใบ คิดเป็นร้อยละ 55.36

ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 13,050 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 28.69
บัตรเสีย จำนวน 7,255 บัตร คิดเป็นร้อยละ 15.29


จำนวนประชากร 171,199 คน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 131,755 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 45,468 คน คิดเป็นร้อยละ 34.52

เขตเลือกตั้งที่ 5
พื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก, อ.บางแพ,อ.โพธาราม (เฉพาะ ต.บ้านฆ้อง, ต.บ้านสิงห์, ต.ดอนทราย)หมายเลข 6 พรรคภูมิใจไทย นายบุญลือ ประเสริฐโสภา จำนวน xx,xxx คะแนน 
(คาดว่าจะชนะ)
หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย นายอำพร เพ็ญธำรงรัตน์ จำนวน xx,xxx คะแนน

บัตรดี 16,764 ใบ คิดเป็นร้อยละ 65.96
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 5,889 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.17

บัตรเสีย จำนวน 2,764 บัตร คิดเป็นร้อยละ 10.87

จำนวนประชากร 167,138 คน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 130,277 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 25,417 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51


ภาพรวมทั้งจังหวัดราชบุรี

จำนวนประชากรทั้งหมด 846,631 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 644,661 คน (651,223 คน : ข้อมูล กกต.กลาง)
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

  • ข้อมูลจาก กกต.กลาง ผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน  293,050 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 (แบบไม่เป็นทางการ)(ที่มา นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต : 3 ก.พ.2557 เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์)
  • ข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 269,093 คน คิดเป็นร้อยละ 41.74 

จำนวนบัตรดี 173,992 บัตร คิดเป็นร้อยละ 64.66
จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 62,286 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.15
จำนวนบัตรเสีย 32,815 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.19

**********************************
อ่านต่อ >>