วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข้อมูลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี ชุดที่ 24 เขต 4

การเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554 ที่จะถึงนี้ จะแบ่งการเลือกตั้ง ส.ส.ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 125 คน และแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 375 คน รวมเป็น ส.ส.ทั้งสิ้น 500 คน  

ส่วน ส.ส.แบบแบ่งเขต ของจังหวัดราชบุรี ในการเลือกตั้งครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 เขต เลือก ส.ส.ได้เขตละ 1 คน โดยแต่ละเขตมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้ (ดูแผนที่การแบ่งเขต)

เขตเลือกตั้งที่ 4
พื้นที่ อ.บ้านโป่ง มีประชากรรวม 169,900 คน (ชาย 81,592 คน, หญิง 88,308 คน)

นายวสันต์  เที่ยงตรง
หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
เกิด  อายุ 55 ปี
ที่อยู่  118 หมู่ 11 ซอยสุขาภิบาล ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
อาชีพก่อนการรับเลือกตั้ง  นักการเมือง
การศึกษา 
 • ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทางการเมือง
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

************************************************

นายอุทัย   ทาจันทร์
หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เกิด  อายุ 43 ปี
ที่อยู่  8 หมู่ 13 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง อาชีพอิสระ/รับจ้าง
การศึกษา
การทำงาน
************************************************

ยศศักดิ์  ชีววิญญู
นายยศศักดิ์ ชีววิญญู
หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์
ที่อยู่  บ้านเลขที่ 382 หมู่ 9 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70190
เกิด 21 พฤษภาคม พ.ศ.2518
อาชีพก่อนการรับเลือกตั้ง  นักการเมือง
การศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนเทพวิทยา
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนกรับใหญ่ก้องกุศลกิจพิทยาคม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทางการเมือง
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2552
 • สมาชิกสภาเทศบาล
การเข้าประชุมสภา
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2553 เข้า 59 ครั้ง จากจำนวน 59 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 • การประชุมสภา ปี พ.ศ.2552 เข้า 60 ครั้ง จากจำนวน 60 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**************************************

น.ส.ชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร
หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย
ที่อยู่ 62/1 หมู่ 19 บ้านครก ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้างโป่ง จ.ราชบุรี 70110
เกิด 20 มิ.ย. 2508
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง นักการเมือง
การศึกษา
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการค้าระหว่างประเทศ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการค้าระหว่างประเทศ)  อิสเทรินมิชิแกน ยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา
ประสบการด้านการทำงาน
 • ร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดี จอร์ช บุช ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2532
 • อาสาสมัครร่วมทีมจัดระเบียบสังคม กระทรวงมหาดไทย 2547-2548
ประสบการณ์ด้านการเมือง
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ (6 ก.พ. 2548 - 6 ก.พ. 2549)
กรรมาธิการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ...................

*************************************

นายณัฐพล สุธาพจน์
หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา
เกิด อายุ 45 ปี
ที่อยู่ 244 หมู่ 11 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
การศึกษา
 • ปริญญาตรี
การทำงาน
****************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น