วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จ.ราชบุรี (3 ก.ค.2554)

ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค.2554 (อย่างเป็นทางการ)

พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 10 จำนวน 213,252 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 38,544 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 38,342 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 42,636 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 43,935 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 44,991 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 1,109 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 3,695 คะแนน
พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 จำนวน 151,681 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 30,204 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 31,068 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 31,245 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 31,203 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 23,731 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 1,104 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 3,126 คะแนน
พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 16 จำนวน 48,402 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 10,832 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 11,284 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 516 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 11,143 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 14,242 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 156 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 229 คะแนน
พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 21 จำนวน 18,078 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 605 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 941 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 12,021 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 654 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 3,747 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 33 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 77 คะแนน
พรรครักประเทศไทย หมายเลข 5 จำนวน 18,002 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 4,490 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 2,314 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 3,066 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 3,718 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 3,815 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 124 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 475 คะแนน
พรรครักษ์สันติ หมายเลข 12 จำนวน 4,391 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 1,220 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 528 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 800 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 789 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 743 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 95 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 216 คะแนน
พรรคประชาธิปไตยใหม่ หมายเลข 3 จำนวน 3,000 คะแนน  แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 489 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 532 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 573 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 597 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 745 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 16 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 48 คะแนน
พรรคมหาชน หมายเลข 30 จำนวน 2,434 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 363 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 631 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 614 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 447 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 370 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 4 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 5 คะแนน
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน หมายเลข 2 จำนวน 1,810 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 439 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 345 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 388 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 247 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 356 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 10 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 25 คะแนน
พรรคพลังมวลชน หมายเลข 9 จำนวน 1,367 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 105 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 219 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 556 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 126 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 358 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 3 คะแนน
พรรคพลังคนกีฬา หมายเลข 36 จำนวน 1,148 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 268 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 310 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 23 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 271 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 270 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 2 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 4 คะแนน
พรรคไทยพอเพียง หมายเลข 11 จำนวน 1,030 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 93 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 226 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 204 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 113 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 389 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 1 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 4 คะแนน
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย หมายเลข 19 จำนวน 793 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 57 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 91 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 220 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 117 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 297 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 2 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 9 คะแนน
พรรคไทยเป็นไท  หมายเลข 15 จำนวน 772 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 137 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 246 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 32 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 118 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 236 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 1 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 2 คะแนน
พรรคการเมืองใหม่ หมายเลข 20 จำนวน 697 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 93 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 94 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 325 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 67 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 109 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 3 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 6 คะแนน
พรรคประชากรไทย  หมายเลข 4 จำนวน 601 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 123 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 131 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 113 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 136 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 95 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 3 คะแนน
พรรคมาตุภูมิ หมายเลข 26 จำนวน 542 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 145 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 95 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 71 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 88 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 115 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 10 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 18 คะแนน
พรรคกิจสังคม หมายเลข 14 จำนวน 450 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 91 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 62 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 95 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 90 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 94 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 3 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 15 คะแนน
พรรคพลังชล หมายเลข 6 จำนวน 364 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 73 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 74 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 50 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 56 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 91 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 3 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 17 คะแนน
พรรคเสรีนิยม หมายเลข 22 จำนวน 310 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 29 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 55 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 83 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 35 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 107 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 1 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน - คะแนน
พรรคมหารัฐพัฒนา หมายเลข 40 จำนวน 295 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 41 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 73 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 93 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 51 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 37 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน - คะแนน
พรรคแทนคุณแผ่นดิน หมายเลข 17 จำนวน 288 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 31 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 56 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 30 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 53 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 113 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 2 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 3 คะแนน
พรรคเพื่อประชาชนไทย หมายเลข 29 จำนวน 209 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 25 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 48 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 56 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 41 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 38 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 1 คะแนน
พรรคประชาชนชาวไทย หมายเลข 31 จำนวน 205 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 33 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 43 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 67 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 33 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 28 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 1 คะแนน
พรรคเพื่อฟ้าดิน หมายเลข 18 จำนวน 186 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 22 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 48 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 29 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 36 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 46 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 1 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 4 คะแนน
พรรคประชาสันติ หมายเลข 33 จำนวน 177 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 48 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 35 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 37 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 24 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 30 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 1  คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 2 คะแนน
พรรคดำรงไทย หมายเลข 8 จำนวน 176 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 24 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 44 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 34 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 24 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 49 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 1 คะแนน
พรรคกสิกรไทย หมายเลข 25 จำนวน 176 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 18 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 42 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 43 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 36 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 36 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 1 คะแนน
พรรคประชาธรรม หมายเลข 7 จำนวน 161 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 15 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 39 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 31 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 28 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 44 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 2 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 2 คะแนน
พรรคเพื่อนเกษตรไทย หมายเลข 39 จำนวน 157 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 24 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 36 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 33 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 27 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 32 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 3 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 2 คะแนน
พรรคไทยเป็นสุข หมายเลข 13 จำนวน 154 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 20 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 35 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 41 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 20 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 36 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 2 คะแนน
พรรครักแผ่นดิน หมายเลข 32 จำนวน 132 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 20 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 24 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 38 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 20 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 29 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 1 คะแนน
พรรคชาติสามัคคี หมายเลข 23 จำนวน 130 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 17 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 30 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 30 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 31 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 22 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน - คะแนน
พรรคพลังชาวนาไทย หมายเลข 37 จำนวน 122 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 24 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 27 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 13 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 22 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 33  คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 2 คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 1 คะแนน
พรรคบำรุงเมือง หมายเลข 24 จำนวน 108 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 14 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 23 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 18 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 38 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 14 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 1 คะแนน
พรรคพลังสังคมไทย หมายเลข 28 จำนวน 104 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 16 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 20 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 20 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 13 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 35 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน - คะแนน
พรรคชีวิตที่ดีกว่า หมายเลข 27 จำนวน 101 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 13 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 15 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 34 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 20 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 19 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน - คะแนน
พรรคอาสามาตุภูมิ หมายเลข 35  จำนวน 101 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 30 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 28 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 12 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 13 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 18 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน - คะแนน
พรรคความหวังใหม่ หมายเลข 34 จำนวน 68 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 14 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 12 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 14 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 11 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 16 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน 1 คะแนน
พรรคไทยสร้างสรรค์ หมายเลข 38 จำนวน 42 คะแนน แยกเป็น
 • เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 5 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 15 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 8 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 6 คะแนน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 8 คะแนน
 • เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน - คะแนน
 • นอกเขต/นอกราชอาณาจักร จำนวน - คะแนน

ภาพรวมทั้งจังหวัดราชบุรี
 • จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    627,318 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 518,256 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61
 • จำนวนบัตรดี  472,243 บัตร คิดเป็นร้อยละ 91.12
 • จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 18,500 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.57
 • จำนวนบัตรเสีย  27,513 บัตร ร้อยละ 5.31

****************************************************
อ่านเพิ่มเติม

ที่มา : กกต.จังหวัดราชบุรี 4 ก.ค.2554 เวลา 09:00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น