วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นโยบายกลุ่มหวงแหนถิ่นกำเนิดในการเลือกตั้ง 26 ก.ย.2553

กลุ่มหวงแหนถิ่นกำเนิดเป็นกลุ่มการเมืองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้้งในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 โดยแบ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลออกเป็น 3 เขต

กลุ่มหวงแหนถิ่นกำเนิดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งดังนี้

เป็นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  ได้แก่ นายพิชัย  นันทชัยพร (ดูประวัติ) จับสลากลงสมัครได้เบอร์ 2  โดยมี
 1. นายบดินทร์ภัทร์  อธิบดิ์ตระกูล (ชื่อเดิม นายวีระ ชวาลีมาภรณ์) นายกสมาคมฮากกาจังหวัดราชบุรี เป็นรองนายกเทศมนตรี 
 2. นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานชมรมร้านขายยาจังหวัดราชบุรีและกรรมการบริหารชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เป็นรองนายกเทศมนตรี
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี จำนวน 18 คน โดยใช้ เบอร์ 7-12 ในแต่ละเขตจำนวน 3 เขต ดังนี้

เขต 1
เบอร์ 7 : นายอดิศักดิ์  โอภาสกรวงศ์   (แหลม(ใช้))
เบอร์ 8 : นางสุภา  สันดุษฎี (ป๊าแอ๊ว ลูกครูรวมพรหมบุรี)
เบอร์ 9 : นายปิยะวงศ์ เสริมทรัพย์ (เล็ก เอพี)
เบอร์ 10 : นางเนาวรัตน์  อยู่ภิรมย์ (รัตน์)
เบอร์ 11 : นายแก้ว  แสงอาทิตย์ (อาจารย์แก้ว)
เบอร์ 12 : นายธีรพร  ปริญญากร (ช้าง)

เขต 2
เบอร์ 7 : นายพิสัณห์  เรืองเดช (อดีตประธานสภาเทศบาลฯ)
เบอร์ 8 : นายสมพร  กิจประเสริฐ (ปุ๊ อดีตรองประธานสภาเทศบาลฯ)
เบอร์ 9 : น.ส.พรรณเพ็ญ ชิ้นแสงชัย (ยุ้ย)
เบอร์ 10 : นายวรวุฒิ  บุตรแสนภูมิ (วุฒิ)
เบอร์ 11 : นายสาโรช  แสงมณีเดช (ตึ๋ง)
เบอร์ 12 : ร.ต.ต.อุดมศักดิ์  ฝ้ายเครือ (ดาบคม)

เขต 3
เบอร์ 7 : นายสุรเดช  สุนทรศานติก (หมู สหคุณ)
เบอร์ 8 : ด.ต.ไพบูลย์  สุวรรณดารา (ดาบบูลย์)
เบอร์ 9 : นายธนวรกฤต  ศุภรัตนชาติพันธุ์ (อดีตประธานชุมชนคนตลาด)
เบอร์ 10 : นายพรั้ง โค้วถาวร (ป๋าพรั้ง)
เบอร์ 11 : นายชัยธง ชูช่วย (ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร)
เบอร์ 12 : นายชัยชนะ พงษ์สุวรรณ (ลุงนะ)


นโยบายเร่งด่วนที่ใช้หาเสียง
ด้านเศรษฐกิจ
 • ยกระดับตลาดเก่าโคยกี๊สู่การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • เขื่อนรัฐประชาพัฒนาจะดำเนินการก่อสร้างตลอดแนวให้เสร็จสิ้นทั้งโครงการ
 • กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างกิจกรรม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้ที่มากขึ้นในเขตเทศบาล
ด้านการศึกษา
 • เป็นศูนย์เด็กเล้กระดับมาตรฐาน 3 ภาษา
 • มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองราชบุรี ชั้นอนุบาล 1-3
 • ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนเทศบาล 1-5 ให้เทียบเท่าโรงเรียนชั้นนำมากยิ่งขึ้น
 • โรงเรียนเทศบาล 3 ขายาการศึกษาต่อถึง ม.6
 • มีลานกิจกรรมสำหรับเยาวชน ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของชุมชน ได้แก่ สงกรานต์ แห่เทียน เทศกาลกินเจ ลอยกระทง โดยเฉพาะงานราชบุรีไชน่าทาวน์ที่ยิ่งใหญ่อลังการฯ
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • มีบริการเปิดคลินิกเทศบาล ณ บริเวณสวนภูมิรักษ์ เพิ่มอีก 1 แห่ง
 • มีสถานที่เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกันยามว่าง (ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพผู้สูงอายุ)
ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
 • ถนนทุกสายทุกซอยที่ยังขาดการพัฒนา (ท่อระบายน้ำ, พื้นดินลูกรัง) จะดำเนินการเสร็จสิ้น
 • ระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลจะเป็นระบบไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อความปลอดภัยและสวยงาม เช่น ถนนอัมรินทร์ และถนนวรเดช ฯลฯ
การมีส่วนร่วมตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย
 • มีการทำประชาพิจารณ์ ในการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน
คุณธรรม จริยธรรม กับการบริการ
 • เพิ่มจุดบริการบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงทั้ง 3 เขต ส่งเสริมสมรรถภาพการป้องกันภัย เน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สโลแกนในการหาเสียง
 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเมืองราชบุรี
 • นโยบายทุกอย่าง..เป็นจริงได้
 • ราชบุรีก้าวหน้า..เลือก เปี๊ยก ฮอนด้า พัฒนายกทีม

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.huanghaen.com/


ที่มาข้อมูล
กลุ่มหวงแหนถิ่นกำเนิด. (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์. แจกจ่ายเมื่อ 29 ส.ค.2553

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2553 13:43

  นายกเปี๊ยก สู้ๆ ขอให้ได้อีกสมัย

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2553 08:53

  ตกยกทีม

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ28 ตุลาคม 2553 17:45

  เห็นเค้าบอกว่า นายกเปี๊ยกแพ้สมานัน เข้า ร.พ. เลย จิงป่ะคะ อยากรู้ๆ

  ตอบลบ