วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข้อมูลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี ชุดที่ 24 เขต 5

การเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554 ที่จะถึงนี้ จะแบ่งการเลือกตั้ง ส.ส.ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 125 คน และแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 375 คน รวมเป็น ส.ส.ทั้งสิ้น 500 คน  

ส่วน ส.ส.แบบแบ่งเขต ของจังหวัดราชบุรี ในการเลือกตั้งครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 เขต เลือก ส.ส.ได้เขตละ 1 คน โดยแต่ละเขตมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้ (ดูแผนที่การแบ่งเขต)

เขตเลือกตั้งที่ 5
พื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก, อ.บางแพ,อ.โพธาราม (เฉพาะ ต.บ้านฆ้อง, ต.บ้านสิงห์, ต.ดอนทราย) ประชากรรวม 167,378 คน (ชาย 80,350 คน, หญิง 87,028 คน)

 
นายอำพร เพ็ญธำรงรัตน์


นายอำพร เพ็ญธำรงรัตน์
หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
ที่อยู่  116 หมู่ 11 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
เกิด  อายุ 50 ปี
อาชีพก่อนการรับเลือกตั้ง  เกษตรกร
การศึกษา 
 • ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทางการเมือง
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

****************************************

นายสุชิน   ทองดี
หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เกิด อายุ 33 ปี
ที่อยู่ 100 ซอยศาลเจ้าพ่อเขียว หมู่ 5 ถ.หลักห้า-ดำเนินสะดวก ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
อาชีพก่อลงสมัครรับเลือกตั้ง อาชีพอิสระ/รับจ้าง
การศึกษา
การทำงาน
****************************************


น.ส.ณัชณิชา  ขำเจริญ
 น.ส.ณัชณิชา  ขำเจริญ
หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์
(น้องสาว น.ส.ปรีชญา  ขำเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เขต 3)
เกิด อายุ 27 ปี
ที่อยู่  18/4 หมู่ 2  ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง อาชีพอื่นๆ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
การทำงาน  กสท.โทรคมนาคม*******************************************************


นายบุญดำรง  ประเสริฐโสภา
 นายบุญดำรง  ประเสริฐโสภา
หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย
(พี่ชายนายบุญลือ ประเสริฐโสภา อดีต ส.ส.ราชบุรี)
เกิด อายุ 53 ปี
ที่อยู่ 317/12  หมู่ 9 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
อาชีพก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง นักการเมือง
การศึกษา
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
การทำงาน
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขต 1 ดำเนินสะดวก)

*******************************************************


นายสมศักดิ์  รัตนมุง
 นายสมศักดิ์ รัตนมุง
หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา
ที่อยู่  389 หมู่ 4 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  70130
เกิด  อายุ 62 ปี
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์  สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
อาชีพก่อนเข้ารับการเลือกตั้ง  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
ประสบการณ์การทำงาน
ประสบการณ์ด้านการเมือง
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต อ.ดำเนินสะดวก 5 สมัย
 • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 4 สมัย
 • รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1 สมัย
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  2 สมัย
 • ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • นายกสโมสรไลออน  ดำเนินสะดวก
 • คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดราชบุรี (กปจ.) 3 สมัย
 • ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

*******************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น