วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

คลิบวีดีโอแถลงนโยบายของนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เบอร์ 1

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

คลิบวีดีโอแถลงนโยบายของนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ
ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เบอร์ 1 กลุ่มศมานันท์พัฒนา
เลือกตั้งวันที่ 26 กันยายน 2553
ที่มา : s463368's Channel

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น