วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ข้อมูลผู้สมัครนายก อบจ.ราชบุรี และ สจ.ราชบุรี เขต 1 และ 5 (พ.ศ.2554)

ด้วยนายวันชัย  ธีรสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ลาออกเมื่อ 30 พ.ค.2554 และนายวสันต์  เที่ยงตรง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.บ้านโป่ง และนายบุญดำรง  ประเสริฐโสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ดำเนินสะดวก ได้ลาออกเพื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน จ.ราชบุรี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ดังนี้

ระเวลารับสมัคร (ทั้งนายก อบจ. และ สจ.) 8-12 มิถุนายน 2554
วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2554

ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
(จังหวัดราชบุรีเป็นเขตเลือกตั้ง)
แบ่งออกเป็น 30 เขต 1,012 หน่วยเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 635,691 คน (ชาย 303,422 คน หญิง 332,269 คน)
เลือกได้ 1 คน (ดูรายละเอียดประวัติผู้สมัคร)
 • หมายเลข 1 นายสมบัติ  ปานสุวรรณ
 • หมายเลข 2 นายวันชัย  ธีระสัตยกุล
 • หมายเลข 3 นายกล้าหาญ  เจริญธรรม
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 5  อ.บ้านโป่ง
(ตำบลที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ต.เขาขลุง, ต.หนองปลาหมอ,ต.บ้านม่วง และ ต.นครชุมน์)
แบ่งออกเป็น 33 หน่วยเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 22,393 คน 
เลือกได้ 1 คน
 • หมายเลข 1 นายสุรชัย  นพรัตน์นิติพงศ์
 • หมายเลข 2 นายธนภูมิ  ทับยุทธพงศ์ (ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
 • หมายเลข 3 นายอนุชิต  เมติเจียม
 • หมายเลข 4 นายพรศักดิ์   รุจิรัตน์
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 1 อ.ดำเนินสะดวก
(ตำบลที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ต.บ้านไร่, ต.แพงพวย, ต.สี่หมื่น และเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
แบ่งออกเป็น 36 หน่วยเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 24,280 คน  
เลือกได้ 1 คน
 • หมายเลข 1 น.ส.สุชาดา   เกิดสนอง  (ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
 • หมายเลข 2 นายธวัชชัย  จตุรนต์รัศมี
 • หมายเลข 3 นายประภาส  ศรีคง
 • หมายเลข 4 นายสยาม  นิลวัฒน์
 • หมายเลข 5 น.ส.เจตนิพัฐ  ภัสตราภรณ์  (ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)

************************************

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2554 10:18

  คนเด่นๆคนดังๆไปลงสส.กันหมด เข้าใจลาออกช่วงนี้ แผนลวงเสือออกจากถ้ำหรือเปล่า555 อย่างนี้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการลาออกเลือกตั้งใหม่เสียงบอีก

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ17 มิถุนายน 2554 20:53

  จริงๆๆประชาชนไม่ได้ประโยชน์เลย

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2554 12:14

  เหอะๆ ถ้าไม่ลาออกช่วงนิ ช่วงหน้าออกแน่ๆ เพราะบรรดา สส.สอบตกจะแห่กันมาลงสมัคร นายก อบจ.

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ14 กรกฎาคม 2554 21:05

  ไม่ยากครับ ถ้าคิดไม่ดีก็ไม่เลือกครับ เบอร์ 2 ใช่ปล่าวครับ จะได้ไม่เลือก..

  ตอบลบ